Laatste updates m.b.t. status van meetings

Op dit moment zijn er geen updates

 

 

Over het probleem van dwangmatig gokken en het GA herstel programma.

Wat is dwangmatig gokken?

De meest acceptabele verklaring voor Gamblers Anonymous leden is dat gokverslaving een ziekte is, progressief van aard is, die nooit kan worden genezen, maar wel tot stilstand kan worden gebracht.. Voor de komst naar Gamblers Anonymous zagen veel dwangmatige gokkers zichzelf als moreel zwak, of soms gewoonweg als 'niet goed'.

De opvatting van Gamblers Anonymous is dat gokverslaafden werkelijk ernstig zieke mensen zijn die kunnen herstellen als zij hun uiterste best doen een simpel programma te volgen dat heeft bewezen dat het werkt voor duizenden andere mannen en vrouwen met een dwangmatig gokprobleem.

Wat is het eerste dat een dwangmatige gokker zou moeten doen om te stoppen met gokken?

De dwangmatige gokker moet bereidwillig zijn om het feit te accepteren dat hij of zij in de ban is van een voortschrijdende ziekte en de wens hebben om beter te worden. Onze ervaring laat zien dat het programma van Gamblers Anonymous altijd werkt voor iedereen, die het oprechte verlangen heeft te stoppen met gokken. Echter, het zal nooit werken voor degene die niet eerlijk de feiten over deze ziekte onder ogen wil zien.

Hoe weet je of je een dwangmatige gokker bent?

Alleen jij kan die beslissing maken. Veel mensen kwamen bij Gamblers Anonymous toen ze bereid waren om toe te geven dat gokken hen had verslagen. In Gamblers Anonymous wordt een gokverslaafde omschreven als iemand voor wie gokken, zorgt voor groeiende en aanhoudende problemen op diverse gebieden van zijn of haar leven. Veel Gamblers Anonymous leden hebben angstaanjagende situaties doorgemaakt voor zij bereid werden om hulp te accepteren. Anderen werden geconfronteerd met een langzaam, sluipend proces van afglijden, dat hen uiteindelijk bracht op het punt waarop zij moesten toegeven dat zij verslagen waren.

Kan een dwangmatige gokker ooit weer normaal gokken?

Nee. De eerste gok is voor dwangmatige gokker hetzelfde als de eerste borrel voor een alcoholist. Vroeg of laat valt hij of zij terug in hetzelfde destructieve patroon. Als een persoon eenmaal die onzichtbare grens over is gegaan naar onverantwoordelijk ongecontroleerd gokken, krijgt hij of zij de controle nooit meer terug. Na een paar maanden abstinentie hebben enkele van onze leden geprobeerd een klein gokje te wagen, altijd met desastreuze gevolgen. De oude obsessie kwam onvermijdelijk terug. Uit onze Gamblers Anonymous ervaring blijkt dat er twee alternatieven zijn: wel gokken, waarmee een progressieve verloedering wordt geriskeerd, of niet gokken en een betere manier van leven ontwikkelen.  

Waarom kunnen dwangmatige gokkers niet gewoon op wilskracht stoppen?

Wij geloven dat de meeste mensen, als zij eerlijk zijn, hun gebrek aan kracht om bepaalde problemen op te lossen zullen herkennen. Voor zover het gokken betreft kennen we verhalen van vele probleemgokkers die een aanzienlijke tijd abstinent konden blijven, maar op een moment van onoplettendheid en onder de juiste omstandigheden, begonnen ze weer te gokken zonder na te denken over de gevolgen. De kracht waarop ze vertrouwden, dus alleen hun wilskracht, begaf het toen ze een of andere onbeduidende reden hadden om toch te gokken. We ontdekten dat wilskracht en zelfkennis ons niet zullen helpen bij die mentale blinde vlekken, maar dat het aanhangen van spirituele principes onze problemen wel blijkt op te lossen. De meeste van ons voelen dat geloof in een Kracht groter dan onszelf nodig is om vrij te blijven van het verlangen om terug te keren naar gokken.

Gaan leden van Gamblers Anonymous naar gokgelegenheden om oud leden te helpen die nog steeds gokken?

Nee. Familie en vrienden van deze mensen hebben ons gevraagd om in te grijpen, maar het is ons nooit gelukt om enige werkelijke hulp te bieden. Sterker nog, soms hebben we zelfs gemerkt dat we het uiteindelijke herstel van een lid juist vertraagden, door hen zoveel ongewenste aandacht te geven. Het is allemaal te herleiden naar het principe dat een gokker hulp moet willen, voordat hij of zij door ons wordt benaderd.

Ik geef slechts zo nu en dan toe aan mijn dwangmatig gokken. Heb ik Gamblers Anonymous dan nodig?

Ja. Gokverslaafden die bij de GA zijn gekomen vertellen ons dat, hoewel zij slechts met perioden gokten, zij in de tussenliggende perioden niet helder konden denken. Kenmerkend voor deze perioden waren nervositeit, snel geïrriteerd, frustraties, besluiteloosheid en een voortdurende verslechtering van persoonlijke relaties. Dezelfde mensen vonden vaak dat het Gamblers Anonymous programma het antwoord was om karakterfouten weg te nemen en een gids was naar spirituele groei in hun leven. GOKKEN, is voor de gokverslaafde als volgt gedefinieerd: Elke gok of weddenschap, met jezelf of met anderen, of er nu geld aan te pas komt of niet, hoe nietszeggend of onbeduidend ook, zodra de uitkomst onzeker is of afhangt van toeval of ‘vaardigheden’ blijft het gokken.

Als ik me aansluit bij Gamblers Anonymous komt dan niet iedereen te weten dat ik een dwangmatige gokker ben?

De meeste mensen hebben, tegen de tijd dat ze bij Gamblers Anonymous komen, een behoorlijke reputatie opgebouwd als volleerd gokker. Hun gokgedrag was gewoonlijk geen goed bewaard geheim. Het zou dus ook ongebruikelijk zijn als het goede nieuws van hun abstinentie geen reacties zou oproepen. Hoe dan ook, uitsluitsel over eventuele betrokkenheid bij Gamblers Anonymous kan enkel en alleen gegeven worden door de persoon zelf. Zelfs dan, dient het op zo’n manier te gebeuren dat het geen problemen voor de Gamblers Anonymous oplevert.

Als ik stop met gokken, wordt het dan niet moeilijk om bepaalde gewenste zakelijke en sociale contacten te onderhouden?

We geloven van niet. Het meeste werk, dat van enig belang was, wordt gedaan zonder dat daar enige vorm van gokken bij aan te pas kwam. Veel van onze zakelijke, industriële of anderszins professionele leiders hebben grote successen geboekt zonder de ene kaart van de andere te kunnen onderscheiden of te weten in welke richting renpaarden rennen. Op het gebied van sociale contacten, zal de nieuwkomer spoedig  waardering krijgen voor de vele plezierige en stimulerende activiteiten die voor handen zijn – ver verwijderd van wat dan ook maar enigszins gerelateerd is aan gokken. 

Hoe stopt iemand met gokken met behulp van het programma van Gamblers Anonymous?

Dit doe je door een geleidelijke karakterverandering in jezelf teweeg te brengen. Dit kan worden bereikt door te vertrouwen op – en het volgen van- de basisprincipes van de 12 stappen en de 12 tradities. Er is geen sluiproute in het verkrijgen van dit vertrouwen en begrip. Om te herstellen van een van de meest verwarrende en diepgaande verslavingen is volledige inzet vereist. EERLIJKHEID, OPENHEID VAN GEEST EN BEREIDWILLIGHEID zijn de sleutelwoorden in ons herstel.

Kan een persoon zelfstandig herstellen door het lezen van de Gamblers Anonymous literatuur en of medische boeken over het probleem van dwangmatig gokken?

Soms, maar gewoonlijk niet. Het programma van Gamblers Anonymous werkt het beste voor het individu als wordt onderkend en geaccepteerd dat het een programma is waar anderen bij betrokken zijn. Al werkend met andere dwangmatige gokkers in een Gamblers Anonymous groep blijkt het individu het noodzakelijke begrip en steun te vinden. Ze kunnen praten over hun ervaringen uit het verleden en de huidige problemen in een omgeving waarin ze zich prettig en geaccepteerd voelen. In plaats van zich eenzaam en onbegrepen te voelen, voelen ze zich nodig en geaccepteerd.

Ziet Gamblers Anonymous dwangmatig gokken als een zonde?

Nee.

Is het belangrijk te weten waarom we gokten?

Misschien, echter voor zover het stoppen met gokken betreft zijn veel Gamblers Anonymous abstinent gebleven zonder te weten waarom zij gokten. 

Wat zijn enkele van de karaktertrekken van een dwangmatige gokker?

  1. NIET IN STAAT EN NIET BEREID ZIJN DE REALITIET TE ACCEPTEREN. Vandaar de vlucht in de droomwereld van het gokken.
  2. EMOTIONELE ONZEKERHEID. Een dwangmatige gokker voelt zich alleen prettig als hij of zij aan het gokken is. Het is niet ongebruikelijk om een Gamblers Anonymous lid te horen zeggen: “Ik voelde me alleen op mijn plek als ik gokte. Dan voelde ik me veilig en prettig. Er werd niet zoveel van me verwacht. Ik wist dat ik mezelf aan het vernietigen was, maar tegelijkertijd had ik een zeker gevoel van veiligheid.
  3. ONVOLWASSENHEID. Een verlangen om alle goede dingen van het leven te willen hebben, zonder er de nodige inspanning voor te willen leveren lijkt een gemeenschappelijk karaktertrek van dwangmatige gokkers. Veel Gamblers Anonymous leden accepteren het feit dat zij niet wilden opgroeien. Onbewust waren ze ervan overtuigd dat ze konden ontkomen aan volwassen verantwoordelijkheden, door in te zetten op een draaiend wiel of een kaart, en zo werd het gevecht om aan verantwoordelijkheden te ontsnappen uiteindelijk een onbewuste obsessie.

Tevens lijkt een dwangmatige gokker een sterke innerlijk drang te hebben om ‘geslaagd’ te zijn en een behoefte te hebben aan een gevoel om almachtig te zijn. De dwangmatige gokker is bereid alles te doen (vaak van een a-sociale aard) om het imago dat hij of zij anderen wil laten zien hoog te houden. Dan is er nog de theorie dat dwangmatige gokkers onbewust willen verliezen om zichzelf te straffen. Er is veel bewijs die deze theorie ondersteunt.

Wat is de droomwereld van de dwangmatige gokker?

Dit is een andere veelvoorkomende karaktertrek van dwangmatige gokker. Veel tijd wordt besteed aan het fantaseren over de grote en geweldige dingen die ze zouden doen zodra ze ‘de grote prijs’ zouden winnen. Ze zien zichzelf als zeer gulle en charmante mensen en dromen er vaak van om familie en vrienden te voorzien van nieuwe auto’s, bontjassen en andere luxes. Dwangmatige gokkers  zien zichzelf een plezierig, elegant leven leiden, mogelijk gemaakt door de hoge geldbedragen die ze zullen verkrijgen door hun ‘systeem’. Bedienden, penthouses, mooie kleren, charmante vrienden, jachten en wereldreizen zijn een paar van de geweldige zaken die binnen handbereik liggen, zodra de grote prijs eindelijk gevallen is. Maar helaas, er lijkt nooit een winst groot genoeg om ook maar de kleinste droom waar te maken. Als dwangmatige gokkers  doorgaan, gokken ze om steeds weer grotere dromen te dromen. Als ze falen, gokken ze in roekeloze wanhoop en de diepte van hun ellende is meedogenloos als ook hun fantasiewereld in elkaar stort. Jammer  genoeg, worstelen ze door, dromen meer dromen en ondergaan uiteraard nog meer ellende. Niemand kan hen ervan overtuigen dat hun grote plannen nooit realiteit zullen worden. Zij geloven dat ze dat wel zullen, want zonder deze droomwereld is het leven voor hun niet te verdragen.

Is dwangmatige gokken niet primair een financieel probleem?

Nee, dwangmatige gokken is een emotioneel probleem. Een persoon in de ban van deze ziekte creëert bergen op het eerste gezicht onoplosbare problemen. Natuurlijk zijn er financiële problemen veroorzaakt, maar ze worden ook geconfronteerd met huwelijksproblemen, problemen op het werk en problemen met justitie. Dwangmatige gokkers ontdekken dat vriendschappen zijn verloren en familie hen heeft afgewezen. Van de vele serieuze problemen, blijken de financiële problemen het makkelijkst op te lossen. Zodra een dwangmatige gokker bij Gamblers Anonymous komt en stopt met gokken, wordt het inkomen gewoonlijk verhoogd en er is geen financieel lek meer dat werd veroorzaakt door gokken, en spoedig wordt de financiële druk verlicht. Gamblers Anonymous leden kwamen erachter dat de beste weg naar financieel herstel is om hard te werken en schulden af te lossen. Het aanvragen van een faillissement, lenen van geld in Gamblers Anonymous staat ons herstel in de weg en zou niet moeten gebeuren. Het moeilijkste en meest tijdrovende probleem waarmee ze geconfronteerd worden is dat van het teweeg brengen van een karakterverandering. De meeste Gamblers Anonymous leden zien dit als hun grootste uitdaging waar direct mee moet worden begonnen en hun hele leven aan gewerkt zal moeten worden. 

Wie kan zich aansluiten bij Gamblers Anonymous?

Iedereen met het oprechte verlangen om te stoppen met gokken. Er zijn geen andere regels of beperkingen met betrekking tot  het Gamblers Anonymous lidmaatschap.

Hoeveel kost het om lid te worden van Gamblers Anonymous?

Er zijn geen toelatingseisen bij Gamblers Anonymous. De nieuwkomer hoeft niets te ondertekenen of te beloven. Maar we hebben uitgaven om onze meetings mogelijk te maken en onze Gamblers Anonymous service centra. Aangezien Gamblers Anonymous traditioneel volledig in eigen behoefte voorziet en bijdragen van buitenaf afwijst, dienen deze uitgaven te worden gedekt door vrijwillige financiële bijdragen van de leden. Ervaring heeft ons geleerd dat het nemen van deze financiële verantwoordelijkheid een onmisbaar onderdeel is van zowel ons individuele groeiproces als dat van de hele groep.

Waarom zijn Gamblers Anoniem leden anoniem?

Anonimiteit is van grote praktische waarde voor het in stand houden van de eenheid in onze gemeenschap. Door dit principe toe te passen op het gebied van pers, radio, films en tv voorkomen we roem en bekendheid voor een individueel lid: hierom zijn we nooit geconfronteerd met grote interne worstelingen over macht en prestige wat zeer schadelijk zou zijn voor onze essentiële eenheid.  Anonimiteit is ook van grote waarde in het aantrekken van nieuwe leden, die zich in het begin misschien gestigmatiseerd voelen door het probleem. Daarom garanderen wij de nieuwkomer zoveel anonimiteit als deze zelf wenst. Nog belangrijker is dat we ons realiseren dat anonimiteit een enorme spirituele waarde heeft. Het is een krachtige herinnering dat we altijd principes boven persoonlijkheden moeten plaatsen. Het is voor onze individuele overleving nodig dat we persoonlijke erkenning afwijzen… zodat onze Gamblers Anonymous beweging niet alleen nederigheid  predikt maar deze ook werkelijk tracht toe te passen en het is door grotere nederigheid dat we in staat zullen zijn in vrede en veiligheid te leven voor al die jaren die nog komen gaan.

Is Gamblers Anonymous een religieuze gemeenschap?

Nee. Gamblers Anonymous is bestaat uit mensen van vele religieuze stromingen, agnosten en atheïsten. Aangezien het lidmaatschap van Gamblers Anonymous geen specifiek religieus geloof vergt kan het niet omschreven worden als een religieuze sociëteit. De 12 stappen zijn gebaseerd op de acceptatie van bepaalde spirituele waarden maar een lid is vrij om deze waarden te interpreteren zoals hij of zij verkiest.